About


Eastern Mediterranean University

VISUAL ARTS AND VISUAL COMMUNICATION DESIGN

With the progression and the convergence of the communication discipline with computer sciences, multimedia has developed rapidly, and as a result multimedia studies has become a whole new area in Communication Studies. The aim of the Department is both to develop students’ knowledge of design and production with practical work built on an artistic background, and to motivate students to criticize messages, tools and media in an artistic, cultural and social context.

Departmental Facilities
The Department mainly uses the basic design workshops and computer labs structured for multimedia and graphic design, and are supported by animation/video design labs and photography studios. The program offers opportunities to the other departments of the faculty and the university, while using the faculty’s television studios, audio studios, editing suites and video equipment. The program also helps students interact with other disciplines, mostly radio, film, TV, advertising, PR and journalism to familiarize them with the multidisciplinary structure of communications.

Educational Objectives (Teaching/ Learning)
The Department aims to bring artistic and technical education/creativity together with the advantages of the communication field’s interdisciplinary qualities. With reference to the course program, the department aims at developing a student profile who can produce unique and high quality work/projects using digital media in special fields such as TV, video, cinema, animation by transforming new and recent communication technologies into a creative/artistic process; has an ethical responsibility; and is able to analyze any work mentioned above including the offered core theoretical courses. Therefore, the distinction of the Faculty of Communication’s Department of VACD is to graduate students who have multidimensional and completing skills, as well as ones who are able to cope with the intensity of the interdisciplinary field.

Achievements and Activities of the Department
The Department is proud to have some of the very talented and active faculty members, who have won numerous local and international awards and are well-respected in the field. Apart from their artistic sides, faculty members are also active researchers in their field of interest, who continuously participate conferences and publish in reputable journals.

Being part of a productive department, students are regularly representing our department in respected competitions, where they have become winners of three top prizes in the last two years. The Department also includes the “VACD Design Center,” which was formed to provide students with the opportunity to work on real-life projects.

Each year, the Department is also the host of two international events, “Grafica versus Grafica” and “Transmedia,” that gives the students the chance to meet and listen to the reputable personas in the field.

Career Opportunities and Graduates
The students who complete the Visual Arts and Visual Communication Design Program, with their multidisciplinary and creative background as well as their skills regarding recent communication technologies may work in many areas related to the field of communications. The graduates may have opportunities to work as designers in multimedia, animation, graphic or sound design companies, develop web sites, work in camera or editing teams at production houses, design interactive CDs or DVDs, work as professional photographers, and creative and art directors at advertising agencies. Also, the students have the opportunity to take part in the academic field.


Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Bölümün Amacı

İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisayar bilimleri ile iletişim alanının kesişmesi, çoklu ortamların gelişmesini hızlandırmış, sonucunda çoklu ortamlar iletişim disiplini içinde, farklı bir alan olarak ortaya çıkmışlardır. Birçok iletişim biçiminin bir araya getirildiği bu alanın ürünleri; web sayfaları, etkileşimli CD ve DVD’ler, üç boyutlu sanal dünyalar başta olmak üzere pek çok şekilde günlük yaşamın içine girmiş durumdadır. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bu kapsamda, iletişimin yanı sıra sanat disiplinine de hakim, bilgisayar temelli iletişim teknolojilerini en iyi biçimde kullanan, ses ve görüntü çerçevesinde video, fotoğraf, ses, yazı, grafik, 2 ve 3 boyutlu tasarım ve animasyon ile etkileşim tasarımına hakim ve bunları bir potada eriterek ileti tasarlamaya çalışan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, sanat disiplininden destek alan uygulamaya yönelik çalışmalarla öğrenciyi tasarım ve üretim yönünden geliştirmeyi amaçlarken bir yandan da öğrencinin iletiye, araçlara ve ortama daha eleştirel bir gözle bakabilmesi için ortam ve ürününün sanatsal, kültürel ve toplumsal çevre içindeki konumunu da irdelemesini sağlamaya çalışmaktadır.

Bölüm Olanakları:

Bölüm, temel tasarım eğitimi için tasarlanmış atölyeleri ve çoklu ortam ve grafik tasarımı için yapılandırılmış bilgisayar laboratuvarları başta olmak üzere, animasyon/video tasarımı laboratuvarları ve profesyonel fotoğraf stüdyoları ile donatılmıştır. Bu imkanları ile Fakültenin diğer bölümlerine bu alanda destek vermekte ve Fakülte bünyesindeki televizyon stüdyoları, ses stüdyoları ve video olanaklarını da kullanabilmektedir. Ayrıca Bölüm, bir yandan web, çoklu ortam, grafik, ses, animasyon, iki ve üç boyutlu tasarım, etkileşim tasarımı, fotoğraf, film ve video için gerekli altyapıyı oluştururken, diğer yandan da Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen radyo, televizyon, film, reklamcılık, halkla ilişkiler ve gazetecilik uygulamaları için gerekli etkileşimi sağlayarak, öğrencileri iletişimin disiplinler-arası yapısıyla tanıştırmayı  amaçlamaktadır.

Eğitimde Farklılık

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Bölümü; adına uygun olarak, sanatsal ve teknik eğitim/yaratım kaygılarını,iletişim alanının disiplinler-arası olma niteliğinin sağladığı avantajla bir araya getirmek iddiasını taşımaktadır. Öğrenciler, Fakülte bünyesinde yer alan diğer programların temel (kuramsal) derslerini ve bunların yanı sıra, Bölüme özel dersleri de almaktadırlar. Bölüm dersleri  çerçevesinde; günümüzün yeni iletişim teknolojilerinin imkanlarını yaratıcı/sanatsal süreçlere dönüştürebilen,  TV, video, sinema, animasyon gibi uzmanlık alanlarında sayısal ortamları kullanabilen, özgün ve nitelikli yapıtlar/projeler üretebilen, etik olarak sorumluluk sahibi olan ve söz konusu üretimler üzerine çözümlemeler yapabilen bir öğrenci profili hedeflenmektedir. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün farkı, özetle, çok boyutlu ve birbirini tamamlayan becerilere sahip, alanın disiplinler-arası niteliğinin zenginliğini taşıyan mezunlar vermektir.

Bölümü Bitiren Öğrencilerimizin Değeri Ne Olacaktır
Öğrenciler, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde, günümüzün yeni iletişim teknolojilerinin imkanlarını yaratıcı/sanatsal süreçlere dönüştürerek  TV, video, sinema, animasyon gibi uzmanlık alanlarında sayısal ortamları kullanarak eğitim alacaklardır.Bu eğitim sonucunda öğrenciler; özgün ve nitelikli yapıtlar/projeler üretebilen, etik olarak sorumlu, söz konusu üretimler üzerine çözümlemeler yapabilen, uygulama ve kuram konusunda bilgili, yaratıcı, uzman kullanıcı, yeni iletişim teknolojilerine hakim, iletişim alanındaki her türlü çalışma koşuluna uyum sağlayabilecek yapıda bireyler olarak mezun olacaklardır. Edindikleri sanatsal bakış açısıyla yaratıcı alanlarda kolayca kendilerini gösterebilecek, ürettikleri işlerle kolayca farklılık sağlayabilecek yapıda olacaklardır.
© 2015 Department of Visual Arts and Visual Communiation Design, Eastern Mediterranean University. All Rights Reserved.
Webmaster: Shahryar Mirzaalikhani