Must Courses

These 2 courses constitute a fundamental backbone of the program.

VACD501          STUDIO PRACTICE-I

Studio Practice-I is non-prescriptive in the terms of its content but, in centering on a single project or body of work, it is strongly oriented toward the development of independence in creative work. The unit concentrates on the integrity of the visual project, encouraging students to refine the relationship between representational methods and subject matter, a quest for coherence of intention, style and meaning. The intention is to develop a level of independence and ability autonomously and confidently to determine artistic directions.

VACD501          ATÖLYE ÇALIŞMASI-I 

Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, sanat/tasarım yüksek lisans programında alacakları sanat kuramları bilgileriyle, lisans eğitimlerinde edindikleri becerilerinin yaratıcı bir bütünlük oluşturması amaçlamıştır. Öğrenci sanat projesini, üzerinde çalışacağı kavram ve anlamların bütünlüklerini araştırma yöntemleri ışığında hayata geçirmeyi amaçlamalıdır. Sanat/Tasarım ve eleştiri kavramlarının tartışılıp özgün fikirlerle yeniden oluşturulması öğrenciyi muhakeme, algı ve kavrayış konusunda düşünmeye sevk edecektir. Sanat/Tasarım kavramları ve hayat arasında kurulacak köprüler, bireysel yaratıcılık süreçlerini bir deneyim alanına dönüştürecek, proje hazırlama, sunum ve gerçekleştirme süreçleri bireysel sorumluluk ve etik duygusunu güçlendirecektir. Öğrenci aynı zamanda sanat tanımları, sanat/tasarım kuramları ve yaşadığımız toplumun kendine özgü şartlarını tartışarak, yeniden üretime geçirecektir.

VACD502          STUDIO PRACTICE-II

Studio Practice-II is non-prescriptive in the terms of its content but, in centering on a single project or body of work, it is strongly oriented toward the development of independence in creative work. The unit concentrates on the integrity of the visual project, encouraging students to refine the relationship between representational methods and subject matter, a quest for coherence of intention, style and meaning. The intention is to develop a level of independence and ability autonomously and confidently to determine artistic directions.

VACD502          ATÖLYE ÇALIŞMASI-II

Bu derste, bir öğretim üyesinin denetiminde öğrencinin yüksek lisans projesine yönelik araştırma problemini çözücü bir sanat ve tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Ders, proje konusunun seçimi ve üzerinde tartışılması, atölye çalışmaları, ön projenin sunumu ve fakülte öğretim üyelerince değerlendirilmesi şeklinde yürütülecektir.

Required Course
Area Electives Courses
© 2015 Department of Visual Arts and Visual Communiation Design, Eastern Mediterranean University. All Rights Reserved.
Webmaster: Shahryar Mirzaalikhani